Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Arsan Textile

 

Çevreye karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız. Tam donanımlı ve modern atık su arıtma tesisimiz işletme sıvı atıklarını doğayı kirletmeden arındırmakta; katı atıklar, atık yönetimi prensipleri gereği bu alanda hizmet veren lisanslı firmalar tarafından geri dönüştürülmekte; işletmelerimizde kullandığımız kimyasalların alımında REACH belgesi şartı konmakta; yine kullanılan hammaddelerde çevre dostu ürünler tercih edilmekte; ürünlerimizin çevre etki testleri bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılmakta; bebek/çocuk ürünleri ise ayrıca laboratuvarımızda hassaslığı yüksek testlere tabi tutulmakta ve bu alanlarda sorumlu çalışanlarımız sürekli olarak çevre eğitimi, semineri ve fuarlarına katılmaktadır.

Arsan Textil olarak önceliğimiz; üretimlerimizin tüm süreçlerinde insan sağlığını, ekosistemi ve dolasıyla geleceğimizi tehdit edebilecek bütün unsurları ortadan kaldırmaktır.
Birleşmiş Milletlerin 1987 yılında yayınladığı ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ Normlarını hammadde temini ve tedarikçi ilişkilerimizde temel alıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın temiz bir doğa ve sağlıklı bir yaşama ortamı olduğunun bilincindeyiz.

Bunun için üretim sürecimizde;

 Kullandığımız enerjinin geri dönüşümünü sağlamamız,

 Doğaya zararlı emisyonları tamamen zararsız duruma getirmemiz,

 Katı atıkları geri dönüşüm yardımıyla tekrar kullanıma sunmamız,

 Çevre dostu hammaddeler, boyar maddeler ve üretim malzemeleri kullanmamız ve

 Tam donanımlı modern atık su arıtma tesisimiz sayesinde doğa dostu bir arındırma işlemi yapmamız bizim en büyük görevimiz ve gurur kaynağımızdır.