Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

  • Anasayfa
  • Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, şirketimiz bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkiler Birimi’nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir. 

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Yatırımcı İlişkiler Bölümü”,  başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak  üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.  

Kurumsal Web sitemizde şirketimize ilişkin bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede cevaplandırılmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak, pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilisi aşağıda belirtilmiştir.

Şirketimizin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirketimiz, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir.

Şirketimizin Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Yaşar  Kemal Eskalen

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli   : 
İletişim Bilgileri:


Tel   : 0 344 235 17 17

Tel   : 0 344 251 28 01


Faks : 0 344 235 43 00


E-mail:borsa@arsantextile.com

Ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, göndermek zorunda olduğumuz özel   durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.